Kontakt

Na vzni­ku této pří­ruč­ky se podí­le­ly: Mar­ké­ta Krut­ská, Eri­ka Miro­vá, Marie Šíp­ko­vá, Jana Ucho­čo­vá, Tere­za Vele­to­vá. Kon­tak­to­vat nás může­te na prirucka@​gramotnost.​info.